© Copyright over de inhoud van deze website

De inhoud van deze website, inclusief tekst, afbeeldingen, illustraties, grafische afbeeldingen, audio- en videofootage zijn het eigendom van Elvispresleypedia.com (tenzij anders vermeld op specifiek onderdeel) en worden beschermd door auteursrecht en / of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De rechten die hier eerder zijn vermeld, worden op geen enkele manier toegewezen aan (rechten) personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen gebruikt worden voor privé-zaken zonder winstbejag. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan ​​om een ​​vergoeding van deze inhoud van deze site te dupliceren, om te leiden, te verspreiden, te verspreiden of te plaatsen, zonder voorafgaande goedkeuring door een brief van Elvispresleypedia.com, behalve voor zover als nodig is voor het bekijken van de website.

De inhoud van deze website is en zal zorgvuldig en met voortdurende zorg samengesteld worden door Elvispresleypedia.com. Niettemin kan het mogelijk zijn dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig en / of onjuist is.

De informatie op deze site zal regelmatig worden bijgewerkt en / of aangepast. Elvispresleypedia.com behoudt alle rechten voorbehouden om de wijzigingen onmiddellijk door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving.

Sommige (hyper) links leiden naar websites buiten het domein van Elvispresleypedia.com, die geen eigendom zijn van Elvispresleypedia.com, maar alleen getoond worden om de bezoeker te informeren. Wanneer deze links worden geactiveerd, verlaat de bezoeker de website van Elvispresleypedia.com. Hoewel Elvispresleypedia.com zeer voorzichtig en selectief is over de sites waarnaar gelinkt moet worden, kan het niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud en de werking daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of services als deze worden aangeboden. Elke verantwoordelijkheid voor websites die geen eigendom zijn van Elvispresleypedia.com zal worden geweigerd.

Elvispresleypypedia.com sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe en / of indirecte schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit of verband houdt met de website.